vtr yapım arşivi

 

Bu başlığa hakkını vermekten çok genel fotoğrafını çizmek daha uygun olabilir.

-Arşiv, hareketli ve hareketsiz olmak üzere iki ana başlık altında. Tüm arşiv malzemesi taşıdığı ana bilgi ile künyeli. Materyal ve format türleri bilgisi bu metin için gereksiz ayrıntı olur.

-Dönemlere tanıklıkları açısından, 15. yy.dan başlayarak Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri ağırlıklı olmak üzere günümüze ulaşıyor. İçerik coğrafyası Osmanlı ve bu bağlamla tarifli kapsama sahip.

-Tematik dağılım Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin ana dönemlerini siyasi, sosyal, kültürel, iktisadi olarak işlemeye elverişli. Cumhuriyet dönemi, özellikle son elli yılın arşivi siyasi ve sosyal hayatın ayrıntılarına tanıklık eden çeşitliliği kapsıyor. Yerel kültürlerin, ritüellerin aktüel arşivleri Türkiye coğrafyasında çok kültürlülüğün, tarihsel miras arşivi ise hala soluk almaya devam eden kültürel hafızanın binlerce yıla uzanan ipuçları.

Hareketsiz materyal arşivinin korunması zamanın getirdiği risklere karşı daha dayanıklı. Hareketli aktüel dijital arşiv güncel teknoloji olarak zaten koruma altında. Analog arşivlerin dijitalleştirilmesi devam ediyor. ‘Sözlü Tarih’ başlığında da ifade edildiği gibi, toplumsal hafızaya rağbetin zayıflığı arşivlerin güncel teknolojiye dönüştürmesinde kamusal destek kaynaklarını devre dışı bırakıyor.

arsiv-secilmis
arsiv
arsiv-secilmis2
arsiv-2