sözlü tarih çalışmaları

 

Sözlü Tarih Çalışmaları

Ve yola çık…

Ve peşime düş…

Geçmişi sor,

beni unutma.

Öyle çok şey var ki,

anlatmalıyım sana.

e.r.

Yönetmen Enis Rıza’nın dizeleri sözlü tarih çalışmalarının, kayıt altına almanın ve özenle korumaya çalışmanın ifadesi.

1980 sonlarında profesyonel formatta video teknolojisinin kullanımı ile derin söyleşilerin görsel-işitsel kaydı olanağı oluştu. Arşiv, 1910’lar sonrası toplumsal tarihimizin tanıklıklarını kapsıyor. Önemli bir kısmı artık aramızda değil. Türkiye coğrafyasına yayılan, Osmanlı dönemini yaşamış olanlarla Balkanlar, Kafkasya, Arap coğrafyasına da uzanan, 1922 mübadelesi ile Yunanistan’ı da kapsayan anlatılar, anılar, anekdotlar, duygu ve bilgiler.

Farklı uğraş alanı insanlarının hafızasından toplumsal hafızaya notlar düşmek, paylaşarak görünür kılmak devam eden çalışmaların enerjisini oluşturuyor.

Sözlü tarih çalışmalarının bir kıymetli yanı da, hiç gün yüzüne çıkmamış kişisel albümlere, arşivlere ulaşma, onları güncel teknoloji ile kopyalayarak korumaya alma imkanı sunması.

Sözlü tarih çalışmaları; belgeseller, kurum tarihi projeleri, diğer proje bazlı çalışmalar ve doğrudan bağımsız çekimlerle gerçekleştirildi. Otuz küsur yıldan bu yana sürdürülen çalışma ile oluşan arşivde binin epey üzerinde tanıklık var. Bir uğraş ve sorumluluğumuz da güncel teknolojiye transferlerini tamamlamak ve korumayı garanti altına almak. Kamu yönetiminin ve ilgili kurumsal destek taraflarının toplumsal hafızaya mesafeli durması bizi bu uğraşımızda yalnız bırakıyor.